Audit

De NVM is sinds december 2017 gestart met collegiale audits. De audits worden afgenomen door een ervaren collega-makelaar uit een ander deel van het land en de auditor toetst of het onderzochte kantoor voldoet aan de NVM Erecode en kwaliteitseisen. Ieder NVM-lid wordt één keer in de drie jaar uitgenodigd voor de audit.

 

Grabbelton

En toen kwam de dag dat mijn naam en telefoonnummer uit de NVM-grabbelton getrokken werd! Enigszins verrast over de uitnodiging, maakte ik een afspraak voor donderdag 4 juli jl. In een begeleidend schrijven wordt mij uitgelegd wat ik kan verwachten en welke conclusies de auditor kan trekken. Dit varieert van ‘voldoet’,  ‘voldoet onder voorwaarden’, ‘heraudit’ of ’t is ronduit bagger en de audit wordt afgebroken. Uiteraard ga ik voor optie 1.

 

Doorzagen

En dan is de grote dag; met gezonde spanning ontvang ik de auditors. Ja, ik heb geluk, ik krijg twee heren op bezoek in plaats van één. Na het startgesprek, waarin het doel, opzet en de verwachtingen ten aanzien van de audit worden besproken, breekt de onderzoeksfase aan. Het grote doorzagen, grillen en ontleden is begonnen. Maar ik laat me niet zo snel van de wijs brengen. Natuurlijk heb ik mij van tevoren goed voorbereid, dus kom maar op!

 

Dossiers worden gecontroleerd op juistheid, volledigheid en getoetst op wet- en regelgeving. Ook mijn werkwijze en marketingplan worden kritisch onder de loep genomen. Het is net als bij een bezichtiging, alleen ben ik nu het ‘object’ en de auditors spelen Van Diepen Aankoopmakelaar. Scherp en (positief) kritisch.

 

Beoordeling

Nadat alles is gezegd en gedaan, volgt nog het slotgesprek. De heren auditors komen met de eindconclusie; ik mag het predikaat ‘Excellent’ in ontvangst nemen! Slechts 10% van alle NVM-leden ontvangt dit predikaat en ik mag mij aan dit rijtje toppers toevoegen.

En dat nog vóór mijn 3-jarig jubileum. Ik ben er mega TROTS op, dat mag ik toch wel zeggen?

Related Post