Weet wat je koopt!

Een huis kopen is een spannende aangelegenheid en er komt veel kijken bij de aanschaf van je nieuwe ‘thuis’. Maar wist je dat je als koper ook plichten hebt?

Meldingsplicht

De verkoper vertelt uiteraard over de positieve aspecten van de woning; de prachtige badkamer en moderne keuken met dito inbouwapparatuur. Echter, de verkoper de heeft de plicht om jou te informeren over ernstige of onverwachte gebreken. Denk hierbij aan een lekkage of kwaliteit van de fundering. Maar dit geldt niet voor gebreken die je als koper kunt zien zoals bijvoorbeeld achterstallig onderhoud van de kozijnen of scheuren in de muren. Dit valt onder de onderzoeksplicht van de koper.

Onderzoeksplicht

De onderzoeksplicht betekent dat je als koper zowel de bouwkundige als juridische staat van de woning moet onderzoeken. Bij het inschakelen van een aankoopmakelaar, neemt de aankoopmakelaar de verantwoordelijkheid van de onderzoeksplicht van je over. Hij bekijkt de woning extra kritisch en hij wijst je op aspecten waar je niet direct aan had gedacht. Indien nodig regelt de aankoopmakelaar een bouwkundige keuring.
Naast de bouwkundige staat, is zeker ook de juridische staat van de woning een onderzoek waard! Hoe zit het met gegevens van kadaster? Komen die overeen met wat je dénkt te kopen? En de erfdienstbaarheden? Is er misschien een recht van overpad van toepassing?

In de praktijk

In deze hectische markt wordt veelal een ‘Open Huis’ georganiseerd door de verkopend makelaar. Dit zorgt natuurlijk voor extra druk onder de potentiële kopers. Tegen het einde van de bezichtiging wordt dan meegedeeld dat er al biedingen zijn gedaan en dat, als je wat wilt, je snel moet handelen. Immers de inschrijving sluit snel!
Ik word regelmatig gebeld door klanten die in deze situatie zitten. Zij hebben hun droomhuis reeds bezichtigd en er ‘moet’ direct een bod uitgebracht worden. Of ik dat even wil doen. Als ik dan meega bij een tweede bezichtiging, blijkt het huis toch niet het droomhuis te zijn…De opgevoerde psychologische druk heeft de kritische blik van de kopers tijdens de eerste bezichtiging behoorlijk vertroebeld.

Nog meer onderzoek!

Tijdens het hele aankooptraject is het van belang scherp te blijven. Als je een woning koopt met ‘aanhorigheden’ moeten die natuurlijk wel achterblijven. Dan is het niet de bedoeling dat de verkoper de zonwering alsnog via marktplaats te koop aanbiedt.. En hoe zat het nu eigenlijk de vergunning voor de steiger? Was die er wel? Soms biedt Google Street View ook nog interessante inzichten; dan blijken er maar 4 zonnepanelen op het dak te liggen in plaats van 6 … Een huis kopen is nooit saai 😊

Related Post